Úvod

Vitajte na stránke Agentúry Klas.

Naším poslaním je zabezpečiť pre našich klientov kompletný servis v oblasti odborných vzdelávacích seminárov, kurzov a školení v nasledovných okruhoch:

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) – kurzy BOZP, koordinátor BOZP a dokumentácia BOZP
- požiarna ochrana (PO) - technik PO, školenia PO, dokumentácia PO
- školenia vodičov motorových vysokozdvižných vozíkov – kurzy VZV
- kurzy prvej pomoci
- školenia práce vo výškach